Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Observatoriet på Munkebjergskolen genåbnes 
Observatoriet på Munkebjergskolen


Odense Kommune skulle i budgetåret 2014 finde besparelser for 150 mio. kr., og da mange bække små gør en stor å, betød det, at politikerne blev enige om at sløjfe tilskuddet til driften af Observatoriet på Munkebjergskolen. Hvor de godt 100.000 kr. for eftertiden gør gavn står hen i det uvisse. Observatoriet lukkede derfor ved afslutningen af sæsonen 2013/14. Den 9. april blev porten til himlen åbnet for sidste gang med kommunalt tilskud. Samme dag blev der flaget på halv stang overalt i byen.

Allerede da beslutningen om lukningen af Observatoriet blev offentliggjort i efteråret 2013, blev der fra forskellige sider udtrykt ønske om en bevarelse i regi af en privat forening. Især ville Munkebjergskolen nødigt af med Observatoriet, og det betød, at der blev indkaldt til orienterende møde og stiftende generalforsamling den 18. juni 2014.
 
Mødet blev afholdt med så stor tilslutning, at der var grundlag for gå videre med arbejdet, og blandt de tilstedeværende blev der valgt seks til at forestå det egentlige bestyrelsesarbejde i foreningen Munkebjergskolens Observatorium.  

Tanken er, at Observatoriet kommer til at fungere dels som et skoleobservatorium i dagtimerne og dels som et folkeobservatorium om aftenen. Den 6. december 2014 blev der afholdt et velbesøgt genåbningsarrangemet med taler, foredrag og rundvisning på Observatoriet. Det var ikke en tilfældig valgt dato, idet det denne dag var præcist 80 år siden, Observatoriet i sin tid blev åbnet for offentligheden.


Erik Clausen, observator gennem 46 år.

Historien om Observatoriet starter i 1609, da Galileo Galilei retter det første primitive teleskop mod stjernerne. Knap 300 år senere var der sket enorme tekniske fremskridt, og teleskopet havde udviklet sig til astronomens vigtigste værktøj. Den velhavende distriktslæge og amatørastronom Maximilian Seligmann fra Middelfart kunne således i 1897 stille et efter datidens forhold meget avanceret teleskop op i sit private observatorium. Teleskopet var et af Danmarks bedste og blev samme år genstand for en lille notits i det anerkendte amerikanske tidsskrift Companion to The Observatory. Companion to The Observatory, Vol. 20, 1897, p. 463.

30 år senere blev der på grund af den aldrende læges helbred efterhånden længere og længere mellem, at teleskopet var i brug. Maximilian Seligmann gav derfor i 1927 Odense Kommune et meget generøst tilbud. Kommunen kunne kvit og frit få overdraget teleskopet. Eneste betingelse var, at der skulle opføres et observatorium på et egnet sted.

Sagen trak imidlertid ud, fordi Odense Kommune først ville sikre sig, at teleskopet var noget værd, inden man begyndte på opførelsen af et observatorium. Der blev derfor rettet forespørgsel til flere af Danmarks førende astronomer. Det trak så længe ud, at Dr. Seligmann nåede at afgå ved døden i 1929, hvilket betød, at arvingerne måtte rykke for et svar.

Teleskopet blev herefter afhentet i Middelfart og deponeret i nogle kasser på loftet over Katedralskolen, og efter mange overvejelser enedes man om at bygge en observatoriekuppel på Munkebjergskolen, der blev opført i begyndelsen af 1930’erne.

Den 6. december 1934 blev observatoriet på Munkebjergskolen indviet, og de følgende 79½ år har skolens egne elever og elever fra kommunens øvrige skoler - og alle andre interesserede for den sags skyld - kunnet betragte himmelrummet fra den markante kuppel på taget af skolebygningen. 


Fyns Venstreblad, 6. december 1934.

 


Observatoriet på åbningsdagen i 1934.
De to første observa
torer var lærerne Hjorth og Nielsen.  

Teleskopet er en parallaktisk opstillet refraktor med et håndoptrukket urværk. Objektivet fra Rheinfelder og Hertel i München har en diameter på 162 mm og en brændvidde på 2400 millimeter. De oprindelige 11 okularer fra den gamle Zeissfabrik i Jena kan give teleskopet en forstørrelse på mellem 50× og 400×. Okularerne er dog siden blevet erstattet af mere moderne og publikumsvenlige, men de forefindes stadig som et nostalgisk tilbehør til teleskopet. Søgekikkerten har et 50 millimeters objektiv og giver en forstørrelse på 8×. 

Siden genåbningsarrangementet den 6. december 2014 er Observatoriets tidligere funktion videreført. Åbningstiden er dog ændret, så der er åbent hver mandag i den mørke sæson uanset vejret. Derudover har Observatoriet indkøbt et solteleskop til opstilling på tagterrassen. Eleverne på Munkebjergskolen og alle øvrige skoleelever i Odense Kommune for dens sags skyld har herefter mulighed for at besøge Observatoriet i dagtimerne i forbindelse med undervisningen i Natur/teknik og relaterede fag for med egne øjne at se på Solen på en sikker måde. 

Observatoriets Lunt LS152THα på en SkyWatcher AZ-EQ6 GT blev præsenteret for Observatoriets medlemmer i forbindelse med generalforsamlingen den 25. februar 2016. Indkøbet er bl.a. kommet i stand gennem donationer fra Rotary og Odd Fellow logerne i Odense, og selve afsløringen blev sendt direkte i TV2/Fyns nyhedsudsendelse kl. 19.30.

 

Hvis man ønsker at støtte Munkebjergskolens Observatorium, kan man tegne sig som medlem af foreningen. Det årlige medlemskontingent er fastsat til 200 kroner. På foreningens hjemmeside findes nærmere oplysninger om medlemskab og  åbningstider. Man kan evt. også henvende sig til ASF's formand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøg  
440329